سبد خرید

                 کیتاروبو ابزاری است برای فراگیری آموزش پیشرفته الکترونیک   اتمام موجودی

0 تومان

     روبووار ابزاری است برای یادگیری مقدماتی مدارات الکترونیکی           اتمام موجودی     

                                          

0 تومان

سنسوروبو رباتی است برای فراگیری آموزش برنامه نویسی پیشرفته 

170,000 تومان

ربات کوچولوی من ابزاری است برای آشنایی کودکان با انواع ربات ها

130,000 تومان