سبد خرید

کیتاروبو ابزاری است برای فراگیری آموزش پیشرفته الکترونیک

90,000 تومان

روبووار ابزاری است برای یادگیری مقدماتی مدارات الکترونیکی 

79,000 تومان

سنسوروبو رباتی است برای فراگیری آموزش برنامه نویسی پیشرفته 

90,000 تومان

ربات کوچولوی من ابزاری است برای آشنایی کودکان با انواع ربات ها

79,000 تومان