سبد خرید فروشگاه2

فیلتر قیمت


0 1000000 0 ریال To 1000000 ریال

کیتاروبو ابزاری است برای فراگیری آموزش پیشرفته الکترونیک

790,000 ریال
900,000 ریال

روبووار ابزاری است برای یادگیری مقدماتی مدارات الکترونیکی 

790,000 ریال

سنسوروبو رباتی است برای فراگیری آموزش برنامه نویسی پیشرفته 

790,000 ریال
900,000 ریال

ربات کوچولوی من ابزاری است برای آشنایی کودکان با انواع ربات ها

790,000 ریال