سبد خرید

کیتاروبو ابزاری است برای فراگیری آموزش پیشرفته الکترونیک

100,000 تومان

     روبووار ابزاری است برای یادگیری مقدماتی مدارات الکترونیکی           اتمام موجودی     

                                          

0 تومان

سنسوروبو رباتی است برای فراگیری آموزش برنامه نویسی پیشرفته 

120,000 تومان

ربات کوچولوی من ابزاری است برای آشنایی کودکان با انواع ربات ها

100,000 تومان